Yendi Widya Kota Bengkulu Bunga Rafflesia Bunga Raflesia Kawan Kawan Kawan Yendi ASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH WILUJENG SUMPING

Selasa, 01 September 2009

BUDAK BADEUR


Dina hiji poe, aya ibu-ibu numpak angkot bari ngangais budak. tapi timimiti naek angkot, eta budak teh teu eureun ceurik wae,tayohnamah eta budak teh hayangeun nyusu tapi indungna eraeun da puguh angkot teh pinuh, tuluy wae ku indungna di beberah sina repeh, tapi eta budak kalah beuki tarik ceurikna teh.nya akhirna mah indungna ngelehan era era oge susuna dikaluarkeun tuluy di asongkeun kabudakna bari tuluy dirungkupan ku samping.

teu kungsi lila eta budak kaluar nolol tina samping bari pok ngomong ka penumpang sejena "ngalaleueut aa sareng teteh ......"haa....haaa.

Tidak ada komentar: